UBEZPIECZENIA_17.jpg

Rozwiązanie umowy z MACIF

Rozwiązanie-umowy-z-MACIF

MACIF jest otwartym dla wszystkich towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, oferującym polisy na życie. Nadrzędnym celem firmy jest realizacja potrzeb i oczekiwań klientów: osób indywidualnych, pracowników przedsiębiorstw, instytucji i klientów banków w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Gdy jednak zakupiona polisa nam nie odpowiada, możemy rozwiązać jej umowę. Jak to zrobić w MACIF?

Towarzystwo ubezpieczeń MCACIF otrzymało w grudniu 2003 roku zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i reasekuracyjnej w Polsce w zakresie działu I – Ubezpieczeń na życie. Działalność operacyjną towarzystwo rozpoczęło w 2005 roku. Założycielem firmy MACIF jest Grupa MACIF, jeden z liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim.

Zabezpieczenie dzieci wchodzących w dorosłość

W ofercie towarzystwa MACIF znajdziemy Acti OCHRONA, czyli indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie na życie i dożycie Acti GWARANT stanowi wygodny i bezpieczny sposób na przygotowanie się do realizacji wymarzonych projektów. Ubezpieczony wybiera wysokość i częstotliwość opłacanych składek, które w każdej chwili i bez żadnych opłat może wstrzymać. Dodatkowo, wypłacane na koniec okresu ubezpieczeniowego świadczenie, nie podlega opodatkowaniu.

Acti OCHRONA i Acti GWARANT to ubezpieczenia przygotowane na start dla dorosłych dzieci. Pierwsza propozycja ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe dziecka na wypadek śmierci jednego lub obojga rodziców, natomiast druga oferta pozwala na skuteczne i proste przygotowanie środków finansowych niezbędnych na przygotowanie startu potomka w dorosłe życie.

Programy motywacyjne

Towarzystwo ubezpieczeniowe MACIF ma w swojej ofercie programy motywacyjne, które stanowią proste i skuteczne narzędzie wzmacniające przywiązanie pracowników do swojej firmy. Rozwiązania wprowadzane przez współpracujące z towarzystwem przedsiębiorstwa zapewniają  pracownikom oraz ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa. Pozwalają także gromadzić dodatkowe środki na emeryturę.

Rozwiązanie umowy             

Ubezpieczony może wypowiedzieć umowę polisy w każdym czasie – z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Aby wypowiedzenie było skuteczne, należy je dostarczyć do towarzystwa w formie pisemnej. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do towarzystw MACIF  pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.

Napisał Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy z MACIF została wyłączona Dodane w Ubezpieczenia
UBEZPIECZENIA-5.jpg

Rozwiązanie umowy z ALLIANZ

Rozwiązanie-umowy-z-ALLIANZ

Szukasz sposobu na rozwiązanie umowy ubezpieczenia zawartego z Allianz? Podpowiemy Ci, co zrobić, żeby uniknąć grożących problemów.

Nie jest łatwo poruszać się w gąszczu ofert ubezpieczeniowych. Nie jest łatwo dobrać dla siebie jak najkorzystniejszą polisę, obojętnie czy będzie to ubezpieczenie majątkowe, czy komunikacyjne. Można oczywiście porównać stawki, zakresy ochrony, warunki ubezpieczenia, ale dobrać najkorzystniejsze, dostosować je do swojej sytuacji, już nie jest tak łatwo.

Duża konkurencja

Wybierając polisę, pamiętajmy, że nie tylko cena się liczy, ale przede wszystkim warunki oraz zakres ochrony. Dlatego najlepiej trzymać się sprawdzonych firm, które mają dobra opinię na rynku i starają się również dbać o interes klienta. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale można takie firmy znaleźć na rynku. Czy taką firmą jest Allianz?

Jak podpisać umowę z Allianz?

Allianz ma w dobrą opinię na rynku i najczęściej klienci są zadowoleni z usług tego ubezpieczyciela. Podpisanie umowy polisy z Allianz nie jest problemem, trzeba tylko wypełnić odpowiednie dokumenty. Najpierw jednak należy poznać ogólne warunki ubezpieczenia i zapoznać się z zapisami umowy, ponieważ w momencie jej podpisania akceptujemy to, co zostało w niej wymienione.

Pamiętajmy jednak, że umowę ubezpieczeniową zawsze później można wypowiedzieć, chociaż należy przyznać, że nie jest to łatwe.

Wypowiedzenie umowy z Allianz

Większość ubezpieczonych obawia się rozwiązywania umów przed terminem, ponieważ boi się utraty zgromadzonych do tej pory środków. Woli nadal płacić składki i czekać końca umowy, nawet jeżeli są to dla nich umowy niekorzystne. Często opłaty likwidacyjne są – w przypadku niektórych typów polis – rzeczywiście bardzo wysokie. A jak jest w Allianz?

Z pewnością w przypadku Allianz nie ma problemów z wypowiedzeniem umowy OC, bowiem przepisy są podobne i obowiązują wszystkich ubezpieczycieli (zapisane są w ustawie). Wystarczy złożyć wniosek, najpóźniej w ostatni dzień przed wygaśnięciem umowy. 

Napisał Możliwość komentowania Rozwiązanie umowy z ALLIANZ została wyłączona Dodane w Ubezpieczenia